چین قدرتمندترین ابر کامپیوتر جهان را ساخت

چین قدرتمندترین ابر کامپیوتر جهان را ساخت یکی از نتایج توسعه تکنولوژی تولید کامپیوترهای بسیار قدرتمندی موسوم به سوپر کامپیوترها است که همواره نقشی حیاتی در پیشرفت علمی بشر داشته‌اند. امسال شاهد تولید بزرگ‌ترین سوپر کامپیوتر حال حاضر جهان توسط یک شرکت چینی با TaihuLight نام هستیم که توانسته با اختلافی بسیار زیاد از رقبا جایگاه نخست کنفرانس بین المللی ابرکامپیوترهای امسال را کسب کند.بحث ابر کامپیوترها همواره برای عاشقان دنیای تکنولوژی و ...
1394/09/25